Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu


Nabór - Informatyk - KPP Olkusz

Informujemy o  naborze na stanowisko starszego inspektora ds.informatyki w Referacie Wspomagającym Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu. Załączniki oferta pracy w Policji.PDF

OGŁOSZENIE o istniejących potrzebach w zakresie przyjęć do służby w Straży Granicznej

Straż Graniczna prowadzi stały tryb przyjmowania podań od kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej. Przyjęcia do służby do poszczególnych jednostek organizacyjnych formacji, uzależnione są od liczby wolnych etatów w tych jednostkach. Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba: posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie; o nieposzlakowanej opinii; niekarana za przestępstwo lub...

Partnerstwo - Nowy Start w Małopolsce

Dnia 01.07.2019 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu  podpisał porozumienie o zawiązaniu partnerstwa w związku z realizacją przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie projektu Nowy Start w Małopolsce.    Celem projektu jest wspieranie osób pozostających bez pracy, które w ciągu  ostatniego roku powróciły do Małopolski w celu osiedlenia się w Małopolsce, podjęcia zatrudnienia oraz jak najlepszego wykorzystania i...

Startuje II edycja programu „PracoDawca Zdrowia”

Szczepienia profilaktyczne, badania pod kątem wykrywania chorób nowotworowych, warsztaty żywieniowe z dietetykiem czy konsultacje z fizjoterapeutą – to przykłady działań służące budowaniu postaw prozdrowotnych, które swoim pracownikom zaoferowali laureaci I edycji konkursu „PracoDawca Zdrowia". Ministerstwo Zdrowia zaprasza do II edycji tego programu. Konkurs „PracoDawca Zdrowia" skierowany jest do...

Konsultacje z Pracownikami Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie dotyczące zatrudniania cudzoziemców w dniu 24.06.2019 r.

Masz pytania lub wątpliwości dotyczące zatrudniania cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej? Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu, wychodząc naprzeciw potrzebom pracodawców, zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 24.06.2019r. w godzinach od 09:00 do 13:00 do siedziby tut. urzędu na bezpłatne konsultacje z pracownikami Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Celem konsultacji jest pomoc przedsiębiorcom,...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Terminarz Wypłat

Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu sierpniu 2019r. odbędzie się w dniach:
 
Realizacja przelewów na rachunki bankowe
zasiłki 08.08.2019r.
stypendia stażowe 09.08.2019r.
 
Odbiór we wszystkich Oddziałach ING Banku Śląskiego. 
zasiłki i stypendia stażowe od 12-16.08.2019r.

5,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2019r.

Wykres stopa bezrobocia 2019 rok
  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.705,64 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu
ul. Minkiewicza 2
32-300 Olkusz

NIP: 637-10-45-891
REGON: 357228011

email: krol@praca.gov.pl
www: www.pup-olkusz.pl

tel.: 32 643-05-38 
tel.: 32 641-34-02 
fax: 32 643-43-48 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę