Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu


Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Terminarz Wypłat

Wypłata należnych zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych w miesiącu styczniu 2020r. odbędzie się w dniach:
 
Realizacja przelewów na rachunki bankowe
zasiłki 08.01.2020r.
stypendia stażowe 09.01.2020r.
 
Odbiór we wszystkich Oddziałach ING Banku Śląskiego. 
zasiłki i stypendia stażowe od 10-16.01.2020r.

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2019r.

Wykres liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia. Stan na koniec okresu
  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.589,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu
ul. Minkiewicza 2
32-300 Olkusz

NIP: 637-10-45-891
REGON: 357228011

email: krol@praca.gov.pl
www: www.pup-olkusz.pl

tel.: 32 643-05-38 
tel.: 32 641-34-02 
fax: 32 643-43-48 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę